TEPLÝ, Jaroslav. Modernizace páteřní sítě poskytovatele internetu GS-NET [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16937. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO