PROCHÁZKA, Pavel. Modelování fotonických struktur pomocí metody konečných diferencí v časové oblasti [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16941. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Petráček.

Uložit do Citace PRO