STŘÍBRNÝ, Jan. Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16960. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miloslav Kopřiva.
Uložit do Citace PRO