FIALA, Pavel. Rodinný dům s cestovní kanceláří [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16962. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Romana Benešová.

Uložit do Citace PRO