SEDLÁČKOVÁ, Petra. Nové možnosti modelování v parametrických CAD programech [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16968. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Hana Kuchyňková.
Uložit do Citace PRO