VALENTOVÁ, Alžběta. Polyfunkční bytový dům [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16973. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.
Uložit do Citace PRO