BZDUCH, Pavel. Využití počítačové grafiky v silnoproudé elektrotechnice [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Hana Kuchyňková.
Uložit do Citace PRO