MARTINÁSKOVÁ, Magdalena. Studie kvality prutových prvků v MKP [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16986. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Aleš Nevařil.

Uložit do Citace PRO