MICHAILIDIS, Petr. Simulování modelů elektromagnetických polí v elektrických strojích [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16995. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Marcel Janda.

Uložit do Citace PRO