SPORNI, Peter. Měření asynchronních strojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16996. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Marcel Janda.
Uložit do Citace PRO