SLOWIK, Ondřej. Optimalizace betonových konstrukcí stochastickými metodami optimalizace [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17001. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Drahomír Novák.
Uložit do Citace PRO