JANDOVÁ, Lenka. Návrh na zlepšení systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17010. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO