MUCKOVÁ, Krystyna. Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO