MUCKOVÁ, Krystyna. Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.

Uložit do Citace PRO