KRÝSA, Pavel. Fúze dceřiných obchodních společností [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO