RYZÁ, Michaela. Návrh vhodného pojistného portfolia pro společnost Alfa Styl s.r.o [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17039. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO