KADLECOVÁ, Sylva. Výroba dámské konfekce [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17047. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.

Uložit do Citace PRO