BUKOVSKÝ, Petr. Historický přehled a současné trendy totálních endoprotéz kyčelních kloubů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1705. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Skalka.
Uložit do Citace PRO