HRÁČEK, Jan. Výroba potrubního segmentového kolena (R=1D) ručním obloukovým svařováním [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17054. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO