VOLF, Lukáš. Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17056. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Kadlec.

Uložit do Citace PRO