BERKOVÁ, Martina. Novostavba rodinného domu v Třebíči [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17060. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Romana Benešová.
Uložit do Citace PRO