SEDLÁČEK, Jiří. Biosenzor halogenovaných látek jako přístroj využívající fluorescenční metodu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17063. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Hubálek.
Uložit do Citace PRO