KROMPOLC, František. Návrh konstrukce jeřábové dráhy - srovnávací výpočet [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17065. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Marcela Karmazínová.
Uložit do Citace PRO