PLEVOVÁ, Lenka. Zajištění stavební jámy v Olomouci [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17068. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Lumír Miča.
Uložit do Citace PRO