IŠTVÁNEK, Jan. Dispenzní tisk tlustovrstvých past [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17082. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Buršík.
Uložit do Citace PRO