PRAX, Ondřej. Nekonvenční metoda obrábění vodním paprskem [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17102. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO