ZDRAŽILOVÁ, Jana. Jezero pod Petrovem - architektonicko urbanistická studie dostavby prostoru v cípu ulic Biskupská a Petrov s vazbou na brněnské podzemí [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17105. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.
Uložit do Citace PRO