POLICKÝ, Jiří. Využití uhlíkových nanotrubic pro realizaci elektrod tlustovrstvých senzorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17106. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jan Prášek.
Uložit do Citace PRO