HANOUSEK, Jan. Staré Brno - MĚSTO MÍSTO TOVÁRNY [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17113. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Luboš Františák.
Uložit do Citace PRO