ALT, David. Návrh optimalizace procesů integrovaného systému řízení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.

Uložit do Citace PRO