KRČÁLOVÁ, Lucie. Posouzení efektivnosti inovačního projektu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17118. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Mária Režňáková.

Uložit do Citace PRO