HUDEC, Petr. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17142. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jan Mléčka.

Uložit do Citace PRO