AMLER, Ivo. Robot pro tělesně postižené [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17153. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Šolc.

Uložit do Citace PRO