MUCHA, Roman. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17156. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Štěpánka Boušková.
Uložit do Citace PRO