KVIRENCOVÁ, Petra. Návrh, obnova a doplnění bodového pole v rámci pozemkové úpravy [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17165. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Stanislav Kutálek.
Uložit do Citace PRO