KRŠKO, Matúš. Posouzení stability kotevního systému [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17167. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Lumír Miča.
Uložit do Citace PRO