ČÍŽEK, Lubomír. Navigace robotu pomocí grafových algoritmů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17172. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO