SCHWARZ, Jakub. Algoritmy třídění [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17177. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO