KLIMEŠ, David. Generování kódu pro mikrokontroléry pomocí automatických nástrojů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17178. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Josef Vejlupek.
Uložit do Citace PRO