HEJDUK, Oldřich. Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17185. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Čech.

Uložit do Citace PRO