ŠMÍD, Michal. Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17186. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Horáček.
Uložit do Citace PRO