MIKULKA, Vít. Optimalizace technologie výroby Al odlitku litého metodou vytavitelného modelu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17187. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Horáček.
Uložit do Citace PRO