GRUBER, Jan. Mikrobiologická rizika v technice prostředí a možnosti jejich eliminace [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17195. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Antonín Kolbábek.
Uložit do Citace PRO