SKAROLEK, Vilém. Výpočetní studie možností využití aktivního řízení proudu k snížení intenzity koncových vírů na křídle [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17197. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Stavros Karampelas.
Uložit do Citace PRO