HORÁKOVÁ, Lenka. Hotel garni [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/172016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.
Uložit do Citace PRO