NÁPRAVA, Lukáš. Polyfunkční bytový dům ve Slatině [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/172017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.

Uložit do Citace PRO