VÁŇA, Jan. Hotel s posilovnou [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/172018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.

Uložit do Citace PRO