MANGA, Marek. Sledování 3D trajektorie předmětů pomocí kamerového stereo páru [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17215. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Babinec.
Uložit do Citace PRO