HRUŠKOVÁ, Veronika. Meteorologické faktory ovlivňující šíření kontaminovaného ovzduší [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17232. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce František Hudec.

Uložit do Citace PRO