KOTOUČKOVÁ, Michaela. Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti letecké meteorologie [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1724. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Krška.
Uložit do Citace PRO