MIŠO, Milan. Význam biosenzorů a biomarkerů pro posuzování kontaminace životního prostředí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17240. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Zlámalová Gargošová.

Uložit do Citace PRO